Путин в трудах и на галерах за 14 лет президентства.