За две недели конфликта Иран стратегически проиграл.